En uppstickare i branschen

Renatur.

Vi är ett återvinningsföretag med lång erfarenhet som är verksamma inom Storstockholm.
Vi har ett brett utbud av byggsäckar och containers, och erbjuder även ett flertal andra tjänster.

Byggsäckar

Vi har ett komplett upplägg för hämtning av byggavfall i byggsäckar.

Containrar

Renatur har en effektiv och flexibel containerhantering.

Sorteringsanläggning

Ni kan välja att sortera avfallet själva eller att få blandavfallet hämtat som det är.
Renatur har en egen sorteringsanläggning där vi säkerställer att avfallet sorteras korrekt.